724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 8:00–20:00

Zdravě osvětlený blog

Plnospektrální LED osvětlení

Kategorie: Zdravé a praktické rady

Datum zveřejnění: 1.10.2022

Ideálním světlem pro lidský organismus je denní světlo. Plnospektrálním osvětlením se snažíme napodobit jeho vlastnosti a parametry. 

 Co se v příspěvku dozvíte?
 • Proč upřednostnit plnospektrální LED světelné zdroje
 • Jak vypadá spektrální složení denního světla a svítidel
 • Naše tipy z oblasti plnospektrálních svítidel

Pro porovnání podobnosti LED zdroje vůči dennímu světlu je nejdůležitější parametr zvaný spektrální složení světla. Jak vypadá spektrálního složení svítidel a denního světla můžete vidět na obrázcích níže. Aby se dalo totiž o barvách světla mluvit i ve vědecké sféře, jsou barvy světla reprezentovány vlnovými délkami. Například modrá barva a její odstíny jsou zastoupeny vlnovými délkami 420-510 nm, zelená 510-560 nm a červená 560-610nm. Všechny tyto barvy a jim příslušné délky jsou patrné na obrázcích níže. Někdo se může zeptat „A kde je bílé světlo“?  Bílé světlo (bílé fotony) neexistuje. Ve skutečnosti na sítnici oka dopadá modré, zelené a červené světlo. Všechny tyto barvy světla pak mozek složí dohromady a ukáže nám bílou barvu.

Jak už jsme zmínili, cílem plnospektrálního LED osvětlení je napodobit spektrální složení denního světla, které je tvořeno průchodem slunečního záření skrz atmosférou naší planety. Na trhu s LED produkty se za posledních několik let objevila svítidla, která se svým spektrálním složením hodně podobají dennímu světlu, avšak svítidlo se 100% napodobením denního světla ještě na trhu není.

Mezi průkopníky ve vývoji světelných LED zdrojů imitujících denní světlo patří například korejská firma Seoul Semiconductor, která před několika lety uvedla na trh nový LED zdroj nazývaný SunLike. Tento zdroj imituje denní světlo a je považován za plnospektrální. Na interaktivních obrázcích níže je zobrazeno srovnání spektrálního složení LED plnospektrálního svítidla, přirozeného denního světla a konvenčního svítidla. U konvenčního typu svítidla je z obrázků patrné, že barvy některých vlnových délek chybí nebo jsou obsaženy v malém poměru vůči dennímu světlu. Oproti tomu, plnospektrální zdroj se podobá dennímu světlu daleko více.

Pokud bychom se chtěli podívat na plnospektrální svítidlo ze širšího hlediska a ne pouze pomocí spektrálního složení, v tabulce níže je provedeno obecné srovnání porovnávající LED plnospektrální svítidlo s LED konvenčním.

 • LED osvětlení
  Zdravé plnospektrální
  Konvenční
 • Zákonné požadavky norem

 • CRI vyšší než 95

 • Vysoká účinnost LED zdroje

 • Nízké pořizovací náklady

 • Pozitivně působí na lidské zdraví

 • Biologicky adaptivní

 • Plnospektrální světelný zdroj imitující Slunce

 • Dynamická změna světla během dne

 • Dostatečná osvětlenost

 • Možnost ovládání uživatelem

 • Testování flikru

 

Na našem eshopu pro vás vybíráme svítidla, která mají plnospektrální LED světelný zdroj a jsou vyráběna ověřenými a v oboru osvětlování zaběhlými společnostmi. Najdete je v kategorii Plnospektrální LED osvětlení v záložce Produkty. Každé svítidlo má na konci galerie obrázků uvedeno spektrální složení, které jsme měřili vlastní měřící technikou. Podívejte se na spektrální složení svítidel, a posuďte jak moc se podobá dennímu světlu.

Na závěr je důležité zmínit, že aktuálně není žádná jednotná metodika nebo způsob hodnocení, který by  určil, kdy se jedná o plnospektrální svítidlo a kdy ne. Označení „plnospektrální“ je však obecně známý a v oboru interérového osvětlení zaběhlý termín označující svítidla se spektrálním složením podobným dennímu světlu.

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se